Imunita, mitochondrie, rakovina, starecké a rôzne iné choroby

Je základná príčina v mitochondriách alebo v našom životnom štýle?

Naša obrana pred útočníkmi, parazitmi, ktorí sa nachádzajú mimo našich buniek a tam sa množia, prebieha neustále.

Bunky našich orgánov majú jadrovú bunku a sú osídlené množstvom mitochondrií, ktoré riadia pracovný výkon takmer všetkých našich buniek. Máme teda v medzibunkovom priestore baktérie, protilátky, obranné bunky, zabíjajúce alebo konzumujúce bunky, napr. makrofágy, NK bunky – natural killers... 

Naše obranné bunky spoznávajú parazita v medzibunkovom priestore, označkujú ho a vylúčia tzv. cytokíny na povrch parazita. Konzumujúce bunky ho takto objavia a skonzumujú, resp. zlikvidujú. Často pri tom sami hynú. Tento proces označujeme ako explóziu bunky. Je preto dôležité mať dobrý imunitný systém, lebo baktérie vyvolávajú celý rad ochorení. Zápal mandlí, bronchitídu, zápal pľúc, zápal čelných a nosových dutín, zápaly srdcového svalu a mozgu. Je možná aj otrava krvi s vypovedaním orgánov a končiaca smrťou. BIOquant aktivuje a normalizuje funkcie imunitného systému. Ožarovaním bielych krviniek laserom sa tieto aktivujú k svojej činnosti, čo ovplyvňuje celý rad procesov. Perfektná krv im zaisťuje dostatok výživných látok k ich aktivite.

Iný mechanizmus predstavuje účinok NO – jeho objavenie bolo v r. 1998 ocenené Nobelovou cenou. Zničenie tumorových buniek a parazitov, ktoré sa množia v ľudskej bunke ako vírusy, huby, tuberkulózny bacil, chlamídie a iné, prebieha nasledovne. Vírusy napádajú vnútro buniek. Aj tu obranné bunky vylučujú citokíny dovnútra buniek a značkujú ich. Následne sa v bunke vylúči telu vlastný bojový plyn NO.

NO zničí všetky vírusy a parazity vnútri bunky. Tieto cytokíny podnecujú bunku samotnú, aby opakovane uvoľňovala NO, kým sa nezbaví všetkých parazitov vo svojom vnúti. Kým ich má, obranné bunky do nej uvoľňujú cytokíny. Následne dochádza k zničeniu bunky samotnej. Tento proces nazývame apoptóza.

Plyn NO je súčasťou procesu dýchania mitochondriami. Takýmto spôsobom sa likvidujú všetky nádorové bunky. Senzácia objavu je v spôsobe, akým sa ničia aj všetky tumorové bunky organizmu. NO je plyn zodpovedný za boj s rakovinou. Ďalšou senzáciou tohto objavu je aj to, že skoro všetky bunky produkujú NO. Takto sa objavila imunita fungujúca vo všetkých telesných 33 bunkách. Bunky, ktoré produkujú NO sa nachádzajú v žalúdku, črevách, obličkách, pľúcach, ďalej sú to endoteliálne bunky, svalové bunky, bunky cievneho systému, kostné bunky, bunky srdca, bunky spojivových tkanív, bunky pokožky, pečeňové bunky, bunky podžalúdočnej žľazy, mozgové a nervové bunky

Ak sú však tieto bunky ovplyvnené toxickými terapiami, napr. liekmi, priemyselnými jedmi, nedostatkom alebo zvýšenou spotrebou podstatných mikro a makro-elementov a ich pôsobením sú masívne poškodené alebo majú už funkčné poruchy, môže nastať masívna porucha imunitného systému. Dôsledkom tohto stavu je výskyt tumorových ochorení, vírusových, hubových a baktériových infekcií, vysoký krvný tlak a poruchy v mikrocirkulácii. NO nie je zodpovedný len za imunitu, ale aj za uvoľnenie a dilatáciu nášho cievneho systému.

Preto rakovinu a jej predchádzajúce štádiá možno považovať za trvalé po- škodenie získavania energie buniek. V každej ľudskej bunke sa nachádza v priemere 1500 mitochondrií podobných baktériám.

Mitochondrie riadia funkčnosť a výkon našich buniek. Nesprávne sa dnes učí, že 3-5 mitochondrií v bunke je akousi elektrárňou. Mitochondrie sa vyvinuli z baktérií. Je dokázané, že v nervových bunkách je 4000 - 5000 mitochondrií, pretože tieto bunky potrebujú veľa energie. Tak ako žijeme v symbióze s črevnými baktériami, tak žijeme v symbióze s mitochondriami.

Poďme dovnútra mitochondrie. 90% kyslíka, ktorý dýchame, sa využíva v mitochondriách. Kyslík sa používa na získavanie energie. Vnútorné jednotky mitochondrií, v ktorých sa pozdĺž dýchacieho reťazca využíva kyslík, sa nazývajú komplexom dýchacieho reťazca. V každej mitochondrii sú tisícky komplexov dýchacieho reťazca. Bez týchto baktériám podobným organelám, nazývaným mitochondrie, nie je možné využitie kyslíka, žiaden výkon bunky, žiadne zdravie, žiaden ľudský život.

Kyslík sa nádychom dostáva do pľúc, ide krvnou dráhou, následne sa cez cievnu stenu dostáva k bunkovej stene a cez ňu k mitochondrii. Spracovanie kyslíka prebieha v spolupráci s enzýmami, ktoré sú aminokyselinami riadené mitochondriami. Okrem toho je k tomu potrebný mangán, chróm, molybdén a všetky vitamíny a aj polyfenoly. Kyslík postupne postupuje od prvého člena reťazca k poslednému. Potrebujú sa k tomu všetky esenciálne mikro a makro- vyživujúce látky. V konečnom dôsledku sa vyrába energia ATP a reguluje sa aj teplota. Výsledkom je rozklad glukózy na CO2 , H2 O a ATP. Cez výrobu energie, ktorá sa vyrába podľa potreby, sa reguluje aj cievny systém, spotreba kyslíka. Tým sa kontroluje metabolizmus kostí, prí- jem látok z potravy, výkon mozgu. Ale tiež správne správanie sa srdca, zmena jeho frekvencie. Veľkú časť hmotnosti srdca tvoria mitochondrie. Z tohto je teda jasné, že náš život a zdravie ako i naša ochrana a regenerácia závisia od mitochondrií.

V procese výroby energie, teda ATP, vznikajú potenciálne aj nebezpečné odpadové produkty nazývané kyslíkové radikály. Tieto musia byť nevyhnutne antioxidované, treba ich zbaviť jedovatosti. Aj tento problém riešia mitochondrie, ktoré produkujú tzv. redukovaný glutatión, resp. glutatión reduktáza, ktorý viaže kyslíkové radikály a robí ich neškodnými.

Z ruských výskumov je známe, že laserové ožarovanie krvi nielen robí ATP viac dostupnejšou, ale súčasne narastá aj aktivita antioxidačných enzýmov, aj glutation reduktázy. Je z vlastnej produkcie mitochondrie z látok ako: L- -leucín, L- isoleucín, L - glutaminová kyselina, L- glycín. Okrem kyslíkových radikálov v procese výroby energie vznikajú ďalšie toxické odpady, ako napr. popol pri spaľovaní dreva alebo škvára pri spaľovaní uhlia. Pre jej čo najlepšie odstraňovanie je potrebné mať dlhodobo dobrý stav krvi, ktorá ho odnáša k orgánom na zachytenie a odstránenie.

Pokiaľ procesy nebežia správne, ak nie sú dostupné potrebné látky, tak sa v procese dýchania mitochondrie ničia voľnými radikálmi, a tak hynú najprv časti ich dýchacieho reťazca. V predrakovinových procesoch majú bunky až na 80% poškodené a zničené mitochondrie. Dochádza tak k značnému zníženiu získavania energie z kyslíka až na 10 % oproti plne funkčnej bunke

Do zoznamu chorôb s narušenou NO plynovou obranou alebo s poškodenými mitochondriami patrí množstvo chorôb.

Takže ak účinok voľných radikálov rastie, mitochondrie hynú a voľné radikály sa dostávajú do priestoru bunky. K zhoršovaniu prispieva masívny príjem priemyselných jedov, ako sú ťažké kovy, poľnohospodárske jedy, toxíny v hygienických a kozmetických artikloch. Aby bunka prežila, zapína energeticky úsporný režim. K tomu sa používa glukóza nachádzajúca sa v bunke mimo mitochondrií. Pritom nevznikajú žiadne voľné radikály. Tu ale vznikajú odpadové produkty ako laktát, pyruvát a ak to trvá dlhšie, vznikajú ďalšie odpady, polyamíny, ktoré prepínajú delenie bunky a nútia ju zväčšovať sa a deliť.

Dôležité: mitochondrie majú vlastnú DNA

Všetky procesy spotrebúvajúce glutatión a všetky procesy narúšajúce funkciu mitochondrií, alebo toxíny, zvyšujú riziko ochorenia na rakovinu. Zapríčiňujú predrakovinové ochorenia, ako alergie, syndróm vyhorenia, imúnnu slabosť, ochorenia slizníc žalúdka, čriev, pečene, pankreasu, obličiek, nervov, kostí, autoimúnne ochorenia, vírusové, baktériové a hubové infekcie.  Na základe masívneho prírastku externých toxínov sa spotrebováva veľa glutationu tvoreného v mitochondriách. Preto sa musí nutne zvýšiť príjem mikro a makroelementov pre syntézu glutationu a produkcie ATP, pretože je masívne zvýšená ich spotreba.

Pokiaľ je mitochondria a jej procesy v poriadku, generuje sa v bunke signál pracuj podľa potreby. Ak sú závažné problémy, prepína sa na úsporný režim a vzniká trvalý signál na delenie a rast bunky. Pritom ide o delenie silne poškodenej bunky. Rakovina má svoju hlavnú príčinu v pribúdajúcich poruchách a poškodeniach našich endobiontov mitochondrií, žijúcich bunkových organel, obyvateľov našich tiel v množstve cca 180 triliónov.

Faktory, ktoré poškodzujú mitochondrie sú potencionálne rakovinotvorné. Nie sú to však voľné radikály, ktoré vznikajú v procese tvorby energie alebo NO ako potrebného plynu, ktoré človek produkuje sám v rámci jeho získavania energie a imunity, ale masívny nárast voľných radikálov z okolia. Sú to voľné radikály vznikajúce v dôsledku príjmu a absorpcie ťažkých kovov, poľnohospodárskych jedov, cudzích látok z hygienických a kozmetických produktov, liekov, elektrického smogu...

Preto je potrebné:

 redukovať príjem takýchto látok,

 zaviesť zdravú výživu do svojich zvykov,

 používať laserové ožarovanie krvi, ktoré sa stará mnohými efektmi o naše mitochondrie (nielen dobrými vlastnosťami krvi, a teda dostupnosťou kyslíka bunkám, ale aj lepším odvodom odpadov).

Mitochondrie majú vo svojom dýchacom reťazci fotoreceptory, tzv porfiríny a enzým cytochrom c oxidáza, ktoré zachytávajú fotóny červeného svetla. Po absorpcii fotónu sa zlepšuje metabolizmus glukózy na ATP, tá je viac dostupnejšia. Samozrejme, že vzniká viac voľných radikálov, ale tie sú na mieste redukované, lebo stúpa aj aktivita enzýmov glutation reduktáza, superoxid dizmutáza, glutation peroxidáza, a tak sa zlepšujú procesy antioxidačnej ochrany nielen vnútri mitochondrií, ale aj na povrchu membrán buniek v dôsledku peroxidového okysličenia lipidov.

NO je lepšie uvoľňovaný a oslobodzovaný aj z HbNO komplexov v erytrocytoch, a tak vyvoláva vazodilatačný efekt.

Novinky

17.03.2016 | Výpredaj skladu Kingray: bio kokosový olej 400ml exp. 2016
Výrobca je na trhu od roku 1931 a venuje sa predaju výhradne BIO produktov na BIO pôde od roku 1995. Výrobca je kontrolovaný certifikačnou inštitúciou v Holandsku, ktorá testuje kvalitu bio pôdy v Nemecku a chodia na pravidelné kontroly pôdy, technológických postupov a výrobných strojov. Majú dokonca certifikát forestgarden system.

17.03.2016 | Predstavujeme najlepšie sérum v testoch!
1. Priemerný nárast (zlepšenie) hydratácie pleti po 4 týždňoch je o 31,19 percent. 2. Priemerný nárast (zlepšenie) elasticity (pružnosti) pleti po 4 týždňoch je o 28,73 percent. 3. Priemerný nárast (zlepšenie) textúry pleti (drsnosti) po týždňoch je o 34,48 percent. 4. Hodnotenie zákazníkov: Počas používania séra po dobu 4 týždňov počas testovania sa nepreukázali žiadné nežiadané vedľajšie alebo patologické reakcie, v tolerancii sérum získalo najvyššie možné hodnotenie a používateľky v teste ho ohodnotili priemerne hodnotením "veľmi dobrý". Viac info

17.03.2016 | Akcia mesiaca na všetky pleťové séra platí len do konca marca!
Široký výber najlepších pleťových sér v najlepších cenách. Akcia mesiaca Marec 2016. Viac info

05.01.2016 | Veľká novoročná AKCIA: Devee Hyaluron sérum 30ml
Platinové sérum s kyselinou hyaluronovou. Najlepšia cena aká tu ešte nebola! Viac info

29.12.2015 | Akcia: Stabilizátor krvného tlaku Jintong
Trápi Vás vysoký krvný tlak? Ako znížiť krvný tlak inak? Viac info

Twitter

Zobraziť všetky novinky »

Užitočné odkazy

bioquant.sk
Stránka o ožarovaní krvi Viac info

kingray.eu
E-shop s ponukou laserov, biolámp, výživových doplnkov a ďalších produktov pre krásu a zdravie Viac info

bioanion.eu
Aniónové hygienické vložky BIOanion® Viac info

biogene.eu
Biolampy BIOgene na domáce a profesionálne použitie. Viac info

bioquant.eu
Prístroje BIOquant® na laserové ožarovanie krvi, zlepšenie reologických vlastností krvi a celkového zdravotného stavu človeka. Viac info